Wymagania Dyrektywy NIS 2 - szkolenie dla kadry zarządzającej

Co zawiera cena?

990 zł netto *

990 zł netto * Online

1 090 zł netto *

1 090 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

Lunch i przerwy kawowe

-

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 6.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Opis szkolenia


Szkolenie kierowane jest do kadry zarządzającej, która to zgodnie z Art. 20 ust. 2, dyrektywy NIS2 ma obowiązek „odbywać regularne szkolenia w celu zdobycia wystarczającej wiedzy i umiejętności pozwalających im rozpoznać ryzyko i ocenić praktyki zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie oraz ich wpływ na usługi świadczone przez dany podmiot, a także zachęcają podmioty kluczowe i ważne do oferowania podobnych szkoleń ich pracownikom.”

Szkolenie w pełni bazuje na wymogach dyrektywy NIS2 oraz projekcie nowej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, który zgodnie z aktualnymi założeniami powinien wejść w życie już od października b.r.

Korzyści po szkoleniu

  • znajomość kluczowych zagadnień i odpowiedzialności menadżerów w zakresie NIS2,
  • odpowiednie zaplanowanie działań organizacji.

Wymagania

Propozycja szkolenia kierowana przede wszystkim dla kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla tj. (kierownicy, prezesi zarządów, managerowie działów i projektów).


Harmonogram szkolenia

  1. Dyrektywa NIS 2 – cel regulacji, poprzednie regulacje, przyczyny wdrożenia regulacji
  2. Dyrektywa NIS 2, a inne akty prawne (RODO, DORA, Krajowe Ramy Interoperacyjności, normy i standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji), planowane zmiany w ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa
  3. Definicje
  4. Adresaci wymagań Dyrektywy - Obowiązki podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych, wyłączenia podmiotowe
  5. Podstawowe wymagania Dyrektywy
  6. Zarządzanie ryzykiem – obowiązki kadry zarządzającej i personelu organizacji
  7. Środki bezpieczeństwa określone w Dyrektywie – art. 21 i 23 NIS2
  8. Odpowiedzialność kadry zarządzającej

Tagi:

NIS2 Inne

 


Najbliższe terminy:

11 września 2024 r. - Online

Długość szkolenia

1 d (Łącznie 6 h)

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie