21 lipca 2022

Akademia Menadżera MMŚP - kompetencje w zakresie cyfryzacji - zdobądź dofinansowanie i przeszkól swój zespół

Bardzo szybko postępująca cyfryzacja stawia spore wyzwanie przed kadrą menadżerską w polskich przedsiębiorstwach. Rozwijanie kompetencji cyfrowych przez kadry kierownicze staje się niezbędne do skutecznego zarządzania organizacjami oraz ich pracownikami. Na realizację szkoleń i wsparcia doradczego PARP przeznacza łącznie 54 000 000 złotych dofinansowania.

Jak możesz uzyskać dofinansowanie?

1. Wybierz jednego
z dostępnych operatorów

3. Wyślij je do wybranego
wcześniej operatora

5. Przeprowadź analizę
potrzeb rozwojowych MMŚP
z wybranym operatorem

7. Zrealizuj wybrane szkolenia
w Autoryzowanym Centrum
Szkoleniowym DAGMA!

2. Wypełnij dokumenty
uczestnika projektu

4. Zaczekaj na zakwalifikowanie
się do projektu

6. Wybierz szkolenia
w dziedzinie zasugerowanej
przez analizę potrzeb

 

Projekt ma zasięg ogólnopolski, kierowany jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, zarówno usługowych, handlowych i produkcyjnych.

O refundację ubiegać mogą się:

 • właściciele i współwłaściciele zarządzający MMŚP (aktywnie biorący udział w zarządzaniu),
 • pracownicy MMŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych,
 • pracownicy MMŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Aby wziąć udział w projekcie, każde przedsiębiorstwo zobligowane jest do wzięcia udziału w analizie potrzeb rozwojowych MMŚP realizowanej przez jednego z operatorów w zakresie cyfryzacji, w tym analizy potrzeb kompetencyjnych (o ile przedsiębiorstwo już takową nie dysponuje).

Analiza dotyczy:

 • analizy strategicznej Przedsiębiorstwa, w której zostaną opisane obszary wymagające interwencji,
 • oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa,
 • analizy kompetencji właścicieli i/lub pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i/lub pracowników przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

Wsparcie w ramach projektu może obejmować jedną z dwóch opcji:

 

Opcja I Opcja II
 • Refundacja wydatków dotyczących opracowania analizy potrzeb rozwojowych w zakresie cyfryzacji w tym analizy potrzeb kompetencyjnych właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.
 • Refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych dla właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z analizy i które dotyczą nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z Opisem kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji (OKMC).
 • Refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych dla właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z analizy i które dotyczą nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z Opisem kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji (OKMC).

Ile możesz otrzymać?*

*Kwota może się różnić w zależności od operatora.

 • mikroprzedsiębiorstwo niezatrudniające pracowników – 18 000,00 PLN
 • mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające pracowników – 50 000,00 PLN o ile skieruje do udziału w Projekcie min. 3 osoby
 • małe przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników – 100 000,00 PLN o ile skieruje do udziału w Projekcie min. 6 osób
 • średnie przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników – 150 000,00 PLN o ile skieruje do udziału w Projekcie min. 8 osób

Przeszkól swój zespół

Autoryzowane centrum szkoleniowe DAGMA posiada w swojej ofercie  kursy prowadzone pod okiem doświadczonego praktyka biznesu. Warsztaty swoim zakresem obejmują przygotowanie do przeprowadzenia zmiany organizacyjnej i zmiany postawy własnej w kontekście transformacji cyfrowej organizacji w takich obszarach, jak: Agile Mindset, iteracyjność, holistyczność, zarządzanie talentami i ciągłe doskonalenie, czy Project Management oraz SCRUM. Podczas warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę i będą potrafili ją zastosować w praktyce.

Kliknij i dowiedz się więcej:

 

Chcesz przeszkolić swój zespół i uzyskać rabat?
Tylko do 31 sierpnia 2022 roku wszystkie szkolenia kupisz z rabatem -25%.

Zadzwoń: 32 793 11 80 / 32 259 11 80
Napisz: [email protected]

Justyna Puchała
dyrektor DAGMA Szkolenia IT

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
[email protected]
800 080 322