Autoryzowane szkolenia MicrosoftWS 011T00 Administrowanie systemem Windows Server 2019

Szkolenie tożsame ze szkoleniem: MS 55371

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

W jego miejsce, polecamy:

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Ten pięciodniowy kurs prowadzony przez instruktora jest przeznaczony głównie dla informatyków mających pewne doświadczenie w pracy z systemem Windows Server.

Szkolenie realizowane na podstawie kursu WS 011T00.

Został zaprojektowany z myślą o specjalistach, którzy będą odpowiadać za zarządzanie tożsamością, siecią, pamięcią masową i procesami obliczeniowymi z wykorzystaniem systemu operacyjnego Windows Server 2019 i którzy potrzebują wiedzy o scenariuszach, wymaganiach i opcjach dostępnych w tym systemie oraz mających do niego zastosowanie. Program kursu obejmuje podstawowe umiejętności administratora niezbędne do wdrożenia systemu Windows Server 2019 i jego wsparcia w większości przedsiębiorstw.

Dla kogo

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów ds. technologii informatycznych, którzy mają pewne doświadczenie w pracy z systemem Windows Server oraz są zainteresowani pięciodniowym szkoleniem obejmującym główne komponenty i technologie związane z administrowaniem systemem Windows Server 2019. Kurs ten pomaga również administratorom serwerów z wcześniejszymi wersjami systemu Windows Server w aktualizacji wiedzy i umiejętności do wersji Windows Server 2019. Ponadto szkolenie przyda się osobom poszukującym materiałów w celu przygotowania się do egzaminów związanych z systemem Windows Server, a także pracownikom działu pomocy i wsparcia, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w zakresie serwisowania serwera.

Korzyści po szkoleniu

 • Używanie technik i narzędzi administracyjnych w systemie Windows Server 2019.
 • Wdrażanie usług związanych z tożsamością.
 • Zarządzanie usługami dotyczącymi infrastruktury sieci.
 • Konfigurowanie serwerów plików i pamięci masowej.
 • Zarządzanie maszynami wirtualnymi z wykorzystaniem oprogramowania do wirtualizacji Hyper-V i kontenerów.
 • Wdrażanie funkcji wysokiej dostępności i rozwiązań do usuwania skutków awarii.
 • Wykorzystanie funkcji bezpieczeństwa do ochrony zasobów o znaczeniu newralgicznym.
 • Konfigurowanie rozwiązania Remote Desktop Services.
 • Konfigurowanie wdrożeń infrastruktury pulpitów w oparciu o maszynę wirtualną.
 • Wdrażanie usług zdalnego dostępu i usług WWW.
 • Wdrażanie funkcji monitorowania usług i wydajności oraz wykrywanie i rozwiązywanie problemów.
 • Przeprowadzanie aktualizacji i migracji związanych z usługą AD DS i pamięcią masową.

Wymagania

 • Posiadanie pewnej wiedzy i doświadczenia w zakresie koncepcji i technologii związanych z usługą Active Directory Domain Services (AD DS) w systemie Windows Server 2012 lub Windows Server 2016.
 • Znajomość podstawowych technologii sieciowych, takich jak adresowanie IP, tłumaczenie nazw i protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
 • Wiedza i praktyczne doświadczenie związane z oprogramowaniem Microsoft Hyper-V i podstawowymi koncepcjami dotyczącymi wirtualizacji serwerów.
 • Znajomość najlepszych procedur w zakresie bezpieczeństwa.
 • Praktyczne doświadczenie w pracy z klienckimi systemami operacyjnymi Windows, takimi jak Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10.
 • Podstawowe doświadczenie w pracy z programem Windows PowerShell.

 

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Omówienie funkcji administracyjnych systemu Windows Server

 • Informacje wstępne o systemie Windows Server 2019
 • Omówienie najważniejszych funkcji systemu Windows Server
 • Omówienie zasad i narzędzi związanych z zarządzaniem systemem Windows Server

Moduł 2: Usługi dotyczące tożsamości w systemie Windows Server

 • Omówienie usługi AD DS
 • Wdrażanie kontrolerów domen w systemie Windows Server
 • Omówienie usługi Azure AD
 • Wdrażanie reguł grupowych
 • Omówienie usługi Active Directory Certificate Services

Moduł 3: Usługi dotyczące infrastruktury sieci w systemie Windows Server

 • Wdrażanie protokołu DHCP i zarządzanie nim
 • Wdrażanie usługi DNS i zarządzanie nią
 • Wdrażanie systemu IPAM i zarządzanie nim
 • Usługi dotyczące zdalnego dostępu w systemie Windows Server

Moduł 4: Zarządzanie serwerami plików i pamięcią masową w systemie Windows Server

 • Wolumeny i systemy plików w systemie Windows Server
 • Współużytkowanie zasobów w systemie Windows Server
 • Wdrażanie obszarów pamięci masowej w systemie Windows Server
 • Wdrażanie funkcji deduplikacji danych
 • Wdrażanie protokołu iSCSI
 • Wdrażanie rozproszonego systemu plików

Moduł 5: Oprogramowanie do wirtualizacji Hyper-V i kontenery w systemie Windows Server

 • Hyper-V w systemie Windows Server
 • Konfigurowanie maszyn wirtualnych
 • Zabezpieczenie wirtualizacji w systemie Windows Server
 • Kontenery w systemie Windows Server
 • Omówienie technologii Kubernetes

Moduł 6: Funkcje wysokiej dostępności w systemie Windows Server

 • Planowanie wdrażania klastrów na potrzeby przełączania awaryjnego
 • Tworzenie i konfigurowanie klastra przełączania awaryjnego
 • Omówienie klastrów rozległych
 • Funkcje wysokiej dostępności i rozwiązania do usuwania skutków awarii oparte na maszynach wirtualnych Hyper-V

Moduł 7: Usuwanie skutków awarii w systemie Windows Server

 • Funkcja Hyper-V Replica
 • Infrastruktura tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych w systemie Windows Server

Moduł 8: Bezpieczeństwo systemu Windows Server

 • Ochrona danych uwierzytelniających i uprzywilejowanego dostępu
 • Wzmocnienie zabezpieczeń systemu Windows Server
 • Usługa JEA w systemie Windows Server
 • Ochrona i analizowanie ruchu SMB
 • Zarządzanie aktualizacjami w systemie Windows Server

Moduł 9: Technologia RDS w systemie Windows Server

 • Omówienie technologii RDS
 • Konfigurowanie wdrażania komputera desktop w oparciu o sesję
 • Omówienie wirtualnych komputerów desktop (osobistych i połączonych w pule)

Moduł 10: Zdalny dostęp i usługi WWW w systemie Windows Server

 • Wdrażanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN)
 • Wdrażanie zawsze dostępnej sieci VPN
 • Wdrażanie systemu NPS
 • Wdrażanie serwera WWW w systemie Windows Server

Moduł 11: Monitorowanie serwera i wydajności w systemie Windows Server

 • Omówienie narzędzi do monitorowania systemu Windows Server
 • Używanie monitora wydajności
 • Monitorowanie dzienników zdarzeń w celu wykrywania i rozwiązywania problemów

Moduł 12: Aktualizacje i migracje w systemie Windows Server

 • Funkcje migracji w usłudze AD DS
 • Usługa migracji dotycząca pamięci masowej
 • Narzędzia do migracji dostępne w systemie Windows Server

Tagi:

Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie