Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 55371 Administrowanie systemem Windows Server

Szkolenie tożsame ze szkoleniem: WS 011T00; MS 55367

Co zawiera cena?

3 890 zł netto *Online

4 390 zł netto *Stacjonarne

4 490 zł netto *Online

4 990 zł netto *Stacjonarne

5 190 zł netto *Online

5 690 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Szkolenie prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft (MCT)

Autoryzowane materiały szkoleniowe

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

21 dni

21 dni

28 dni

28 dni

Gadżet  ?

-

-

1 gadżet do wyboru  ?

1 gadżet do wyboru  ?

Voucher MCP w promocyjnej cenie  ?

+459 zł netto  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

-

 

-

 

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 5.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

Kup w pakiecie i zyskaj!

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!


Tagi:

Administrator Intermediate Microsoft Hyper-V Dostępne w Pakiecie Padnij! Lecą gadżety Windows Windows Server

 


Opis szkolenia


Szkolenie stanowi zastępstwo WS 011T00 Administrowanie systemem Windows Server 2019. Ten pięciodniowy kurs prowadzony przez instruktora przeznaczony jest przede wszystkim dla specjalistów IT posiadających pewne doświadczenie w pracy z systemem Windows Server. Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów, którzy będą odpowiedzialni za zarządzanie tożsamością, siecią, pamięcią masową i obliczeniami przy użyciu systemu Windows Server i którzy muszą posiadać wiedzę na temat scenariuszy, wymagań oraz opcji dostępnych w systemie Windows Server.

Kurs uczy specjalistów IT podstawowych umiejętności administracyjnych wymaganych do wdrożenia i obsługi systemu Windows Server w większości organizacji. Adresowany jest również do osób pracujących w obsłudze klienta, które chcą nabyć umiejętności w zakresie utrzymania serwerów.

Korzyści po szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Korzystać z technik i narzędzi administracyjnych w systemie Windows Server,
 • Wdrażać usługi zarządzania tożsamością,
 • Zarządzać usługami infrastruktury sieciowej,
 • Konfigurować serwery plików i pamięć masową,
 • Zarządzać maszynami wirtualnymi z wykorzystaniem wirtualizacji Hyper-V i kontenerów,
 • Wdrażać rozwiązania wysokiej dostępności i odzyskiwania danych po awarii,
 • Stosować zabezpieczenia w celu ochrony kluczowych zasobów,
 • Konfigurować usługi zdalnego pulpitu,
 • Konfigurować wdrożenie infrastruktury pulpitów opartej na maszynach wirtualnych,
 • Wdrażać dostęp zdalny i usługi internetowe,
 • Wdrażać monitorowanie usług i wydajności oraz rozwiązywać problemy,
 • Wykonywać aktualizacje i migracje związane z AD DS, oraz pamięcią masową.

Wymagania:

 • Częściowa znajomość koncepcji związanych z usługą Active Directory Domain Services (AD DS) oraz technologii systemu Windows Server,
 • Wiedza w zakresie podstawowych technologii sieciowych, takich jak adresowanie IP, rozpoznawanie nazw i protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP),
 • Doświadczenie w pracy z Microsoft Hyper-V i zrozumienie podstawowych koncepcji dotyczących wirtualizacji serwerów,
 • Znajomość podstawowych najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa,
 • Praktyczne doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows, takimi jak Windows 10 lub Windows 11,
 • Podstawowe doświadczenie w pracy z Windows PowerShell.

Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do administracji systemu Windows Server

 • Wprowadzenie do systemu Windows Server
 • Wprowadzenie do systemu Windows Server Core
 • Wprowadzenie do zasad i narzędzi administracyjnych systemu Windows Server
 • Ćwiczenie: Wdrażanie i konfiguracja systemu Windows Server
  • Wdrażanie i konfiguracja systemu Server Core
  • Wdrażanie i stosowanie zdalnej administracji serwerami

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Opisać system Windows Server, a także techniki wdrażania, serwisowania i aktywacji,
 • Opisać system Windows Server Core, przedstawić jego specyfikę i sposoby administrowania nim.

Moduł 2: Usługi zarządzania tożsamością w systemie Windows Server

 • Wprowadzenie do AD DS
 • Wdrażanie kontrolerów domeny Windows Server
 • Wprowadzenie do usługi Azure AD
 • Wdrażanie zasad grupy
 • Wprowadzenie do usług certyfikatów Active Directory
 • Ćwiczenie: Wdrażanie usług zarządzania tożsamością i zasad grupy
  • Wdrażanie nowego kontrolera domeny w systemie Server Core
  • Konfigurowanie zasad grupy
  • Wdrażanie i korzystanie z usług certyfikatów
  • Wyjaśnienie podstaw zasad grupy i konfiguracja GPO w środowisku domenowym
  • Opis roli usług certyfikatów Active Directory i korzystanie z certyfikatów

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Opisać AD DS w środowisku systemu Windows Server,
 • Wdrażać kontrolery domeny w AD DS,
 • Opisać Azure AD i korzyści płynące z integracji Azure AD z AD DS.

Moduł 3: Usługi infrastruktury sieciowej w systemie Windows Server

 • Wdrażanie i zarządzanie protokołem DHCP
 • Wdrażanie i zarządzanie systemem DNS
 • Wdrażanie i zarządzanie systemem IPAM
 • Usługi dostępu zdalnego w systemie Windows Server
 • Ćwiczenie: Wdrażanie i konfiguracja usług infrastruktury sieciowej w systemie Windows Server
  • Wdrażanie i konfiguracja protokołu DHCP
  • Wdrażanie i konfiguracja systemu DNS
  • Wdrażanie serwera proxy aplikacji sieci WWW

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Opisać, wdrożyć i skonfigurować usługę DHCP,
 • Wdrażać, konfigurować i zarządzać systemem DNS,
 • Opisać, wdrożyć i zarządzać systemem IPAM.

Moduł 4: Serwery plików i zarządzanie pamięcią masową w systemie Windows Server

 • Woluminy i systemy plików w systemie Windows Server
 • Wdrażanie udostępniania w systemie Windows Server
 • Wdrażanie rozwiązania Storage Spaces (przestrzeni dyskowych) w systemie Windows Server
 • Wdrażanie deduplikacji danych
 • Wdrażanie interfejsu iSCSI
 • Wdrażanie rozproszonego systemu plików
 • Ćwiczenie: Wdrażanie rozwiązań pamięci masowej w systemie Windows Server
  • Wdrażanie deduplikacji danych
  • Konfiguracja magazynu iSCSI
  • Konfiguracja nadmiarowych przestrzeni dyskowych
  • Wdrażanie Storage Spaces Direct

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Wdrażać udostępnianie w systemie Windows Server,
 • Wdrożyć technologię Storage Spaces,
 • Wdrażać funkcję deduplikacji danych,
 • Wdrażać pamięć masową opartą na iSCSI,
 • Wdrożyć i zarządzać rozproszonym systemem plików (DFS - Distributed File System).

Moduł 5: Wirtualizacja Hyper-V i kontenery w systemie Windows Server

 • Hyper-V w systemie Windows Server
 • Konfiguracja maszyn wirtualnych /li>
 • Zabezpieczanie wirtualizacji w systemie Windows Server
 • Kontenery w systemie Windows Server
 • Wprowadzenie do platformy Kubernetes
 • Ćwiczenie: Wdrażanie i konfiguracja wirtualizacji w systemie Windows Server
  • Tworzenie i konfigurowanie maszyn wirtualnych
  • Instalacja i konfiguracja kontenerów

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Opisać kluczowe cechy Hyper-V w systemie Windows Server,
 • Opisać ustawienia maszyn wirtualnych oraz wdrożyć i skonfigurować maszyny wirtualne w Hyper-V,
 • Wyjaśnić zastosowanie technologii bezpieczeństwa w wirtualizacji,
 • Opisać i wdrożyć kontenery w systemie Windows Server,
 • Wyjaśnić zastosowanie platformy Kubernetes w systemie Windows.

Moduł 6: Wysoka dostępność w systemie Windows Server

 • Planowanie wdrożenia klastra pracy awaryjnej
 • Tworzenie i konfiguracja klastra pracy awaryjnej
 • Wprowadzenie do rozciągniętych klastrów
 • Planowanie rozwiązań w zakresie wysokiej dostępności i odzyskiwania danych po awarii z wykorzystaniem maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V
 • Ćwiczenie: Wdrażanie klastra pracy awaryjnej
  • Konfiguracja pamięci masowej i tworzenie klastra
  • Wdrażanie i konfiguracja serwera plików o wysokiej dostępności
  • Sprawdzanie poprawności wdrożenia serwera plików o wysokiej dostępności

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Opisać klaster pracy awaryjnej i warunki jego wdrożenia,
 • Tworzyć i konfigurować klastry pracy awaryjnej,
 • Opisać klastry rozciągnięte,
 • Opisać opcje osiągania wysokiej dostępności za pomocą maszyn wirtualnych Hyper-V.

Moduł 7: Odzyskiwanie danych po awarii w systemie Windows Server

 • Funkcja Hyper-V Replica
 • Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie infrastruktury w systemie Windows Server
 • Ćwiczenie: Wdrażanie funkcji Hyper-V Replica i Windows Server Backup
  • Wdrażanie funkcji Hyper-V Replica
  • Wdrażanie tworzenia kopii zapasowych i przywracania za pomocą narzędzia Windows Server Backup

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Opisać i wdrożyć funkcję Hyper-V Replica,
 • Opisać usługę Azure Site Recovery,
 • Opisać i wdrożyć narzędzie Windows Server Backup,
 • Opisać usługę Azure Backup.

Moduł 8: Bezpieczeństwo systemu Windows Server

 • Ochrona danych uwierzytelniających i dostępu uprzywilejowanego
 • Hardening systemu Windows Server
 • JEA w systemie Windows Server
 • Zabezpieczanie i analiza ruchu w SMB
 • Zarządzanie aktualizacjami w systemie Windows Server
 • Ćwiczenie: Konfiguracja zabezpieczeń w systemie Windows Server
  • Konfiguracja funkcji Windows Defender Credential Guard
  • Lokalizowanie problematycznych kont
  • Wdrażanie rozwiązania LAPS

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Opisać dane uwierzytelniające wykorzystywane w systemie Windows Server,
 • Wyjaśnić, jak wdrożyć zabezpieczenia dostępu uprzywilejowanego,
 • Opisać metody i technologie hardeningu zabezpieczeń w systemie Windows Server,
 • Opisać i skonfigurować usługę Just Enough Administration (JEA),
 • Zabezpieczyć ruch SMB w systemie Windows Server,
 • Opisać usługę Windows Update oraz jej opcje wdrażania i zarządzania.

Moduł 9: RDS (usługi pulpitu zdalnego) w systemie Windows Server

 • Wprowadzenie do RDS
 • Konfiguracja wdrażania pulpitu opartego na sesji
 • Wprowadzenie do osobistych i połączonych pulpitów wirtualnych
 • Ćwiczenie: Wdrażanie RDS w systemie Windows Server
  • Wdrażanie RDS
  • Konfigurowanie ustawień kolekcji sesji i wykorzystywanie RDC
  • Konfiguracja szablonu pulpitu wirtualnego

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Opisać usługi Remote Desktop Services (RDS - usługi pulpitu zdalnego) w systemie Windows Server,
 • Opisać i wdrożyć pulpity oparte na sesji,
 • Opisać osobiste i połączone pulpity wirtualne.

Moduł 10: Dostęp zdalny i usługi internetowe w systemie Windows Server

 • Wdrażanie sieci VPN
 • Wdrażanie usługi Always On VPN
 • Wdrażanie systemu NPS
 • Wdrażanie serwera WWW w systemie Windows Server
 • Ćwiczenie: Wdrażanie obciążeń sieciowych
  • Wdrażanie sieci VPN w systemie Windows Server
  • Wdrażanie i konfiguracja serwera WWW

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Opisać opcje sieci VPN w systemie Windows Server,
 • Opisać funkcję Always On VPN,
 • Opisać i skonfigurować NPS,
 • Opisać i skonfigurować serwer WWW (IIS).

Moduł 11: Monitorowanie serwera i wydajności w systemie Windows Server

 • Wprowadzenie do narzędzi do monitorowania systemu Windows Server
 • Korzystanie z monitora wydajności
 • Monitorowanie dzienników zdarzeń w celu rozwiązywania problemów
 • Ćwiczenie: Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z systemem Windows Server
  • Ustanowienie bazowego poziomu wydajności
  • Identyfikacja źródła problemu z wydajnością

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Opisać narzędzia monitorujące w systemie Windows Server,
 • Opisać monitorowanie wydajności i wykorzystać je w systemie Windows Server,
 • Opisać rejestrowanie zdarzeń i monitorować rejestrowanie zdarzeń dla celów rozwiązywania problemów.

Moduł 12: Aktualizacja i migracja w systemie Windows Server

 • Migracja AD DS
 • Usługa migracji pamięci masowej
 • Narzędzia do migracji systemu Windows Server
 • Ćwiczenie: Migracja obciążeń serwera
  • Wdrażanie usługi migracji pamięci masowej

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Opisać narzędzia, których należy użyć do migracji AD DS,
 • Opisać usługę migracji pamięci masowej,
 • Opisać narzędzia do migracji Windows Server i scenariusze ich użycia.

Najbliższe terminy:

18 grudnia 2023 r. - Online Termin gwarantowany

15 stycznia 2024 r. - Katowice

15 stycznia 2024 r. - Online

19 lutego 2024 r. - Katowice

19 lutego 2024 r. - Online

25 marca 2024 r. - Katowice

25 marca 2024 r. - Online

22 kwietnia 2024 r. - Katowice

22 kwietnia 2024 r. - Online

20 maja 2024 r. - Katowice

20 maja 2024 r. - Online

17 czerwca 2024 r. - Katowice

17 czerwca 2024 r. - Online

pokaż pozostałe 3

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie