Autoryzowane szkolenia MicrosoftDP 420T00 Projektowanie i wdrażanie aplikacji w chmurze z wykorzystaniem Microsoft Azure Cosmos DB

Co zawiera cena?

2 373 zł netto *Online

2 653 zł netto *Stacjonarne

3 990 zł netto *Online

4 390 zł netto *Stacjonarne

4 690 zł netto *Online

5 090 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Szkolenie prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft (MCT)

Autoryzowane materiały szkoleniowe dostępne w platformie MS Learn

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

21 dni

21 dni

28 dni

28 dni

Gadżet  ?

-

-

1 gadżet do wyboru  ?

1 gadżet do wyboru  ?

Voucher MCP w promocyjnej cenie  ?

+459 zł netto  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

-

 

-

 

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 5.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Szkolenie przeznaczone jest dla inżynierów oprogramowania. Wymagana jest wiedza z C#, Python, Java lub JavaScript oraz doświadczenie w pisaniu kodu współdziałającego z bazą danych SQL lub NoSQL.

Podczas szkolenia dowiesz się, jak tworzyć aplikacje przy użyciu SQL API i SDK dla Azure Cosmos DB, przygotowywać wydajne zapytania i tworzyć polityki indeksowania, a także jak dostarczać zasoby i zarządzać nimi oraz jak wykonywać typowe operacje za pomocą SDK.

Zdobyte umiejętności:

 • Tworzenie i konfiguracja konta, bazy danych i kontenera Azure Cosmos DB SQL API,
 • Wykorzystanie .NET SDK do zarządzania zasobami i wykonywania operacji,
 • Wykonywanie zapytań o różnym stopniu złożoności,
 • Projektowanie strategii modelowania i partycjonowania danych,
 • Optymalizacja zapytań i indeksów w oparciu o charakterystykę aplikacji,
 • Wykorzystanie Azure Resource Manager do zarządzania kontami i zasobami za pomocą CLI lub JSON i szablonów Bicep.

Wymagania:

 • Wiedza na temat Microsoft Azure i umiejętnością poruszania się po portalu Azure (odpowiadającą poziomowi AZ-900),
 • Doświadczenie w posługiwaniu się językiem wspieranym przez Azure na poziomie średniozaawansowanym (C#, JavaScript, Python, lub Java),
 • Umiejętność pisania kodu pozwalającego łączyć się z bazą danych SQL lub NoSQL oraz wykonywać na niej operacje (SQL Server, Oracle, MongoDB, Cassandra lub podobne).

SZKOLENIE PROWADZONE JEST W JĘZYKU POLSKIM, MATERIAŁY W JĘZYKU ANGIELSKIM


Program szkolenia

Moduł 1: Rozpoczęcie pracy z interfejsem SQL API Azure Cosmos DB

 • Wprowadzenie do Azure Cosmos DB SQL API
 • Wypróbowanie Azure Cosmos DB SQL API

Laboratorium: Tworzenie konta Azure Cosmos DB SQL API

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Ocenić, czy Azure Cosmos DB SQL API jest właściwą bazą danych dla ich aplikacji,
 • Opisać, dlaczego funkcje interfejsu Azure Cosmos DB SQL API są odpowiednie dla nowoczesnych aplikacji,
 • Utworzyć nowe konto Azure Cosmos DB SQL API,
 • Tworzyć zasoby bazy danych, kontenera i elementów dla konta Azure Cosmos DB SQL API.

Moduł 2: Planowanie i wdrożenie Azure Cosmos DB SQL API

 • Planowanie zapotrzebowania na zasoby
 • Konfiguracja bazy danych i kontenerów Azure Cosmos DB SQL API
 • Przenoszenie danych do i z Azure Cosmos DB SQL API

Laboratorium: Konfiguracja przepustowości Azure Cosmos DB SQL API za pomocą portalu Azure

Laboratorium: Migracja istniejących danych przy użyciu Azure Data Factory

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Ocenić różne wymagania ich aplikacji,
 • Planować wymagania w zakresie skali i retencji,
 • Konfiguracja alokacji przepustowości,
 • Konfiguracja wartości time-to-live,
 • Migracja danych przy użyciu usług Azure,
 • Migracja danych przy użyciu rozwiązań Spark lub Kafka.

Moduł 3: Łączenie z Azure Cosmos DB SQL API za pomocą SDK

 • Wykorzystanie Azure Cosmos DB SQL API SDK
 • Konfiguracja Azure Cosmos DB SQL API SDK

Laboratorium: Konfiguracja Azure Cosmos DB SQL API SDK na potrzeby rozwoju rozwiązań offline

Laboratorium: Łączenie z Azure Cosmos DB SQL API za pomocą SDK

Moduł 4: Dostęp do danych i zarządzanie nimi za pomocą pakietów SDK dla Azure Cosmos DB SQL API

 • Wdrożenie operacji punktowych z wykorzystaniem API Azure Cosmos DB SQL
 • Przeprowadzanie operacje transakcyjne pomiędzy dokumentami za pomocą interfejsu API usługi Azure Cosmos DB SQL
 • Przetwarzanie danych masowych w interfejsie API usługi Azure Cosmos DB SQL

Laboratorium: Tworzenie i aktualizacja dokumentów za pomocą interfejsu API usługi Azure Cosmos DB SQL

Laboratorium: Operacje wsadowe na wielu punktach z wykorzystaniem Azure Cosmos DB SQL API SDK

Laboratorium: Masowe przenoszenie wielu dokumentów za pomocą Azure Cosmos DB SQL API SDK

Moduł 5: Wykonywanie zapytań za pomocą interfejsu API usługi Azure Cosmos DB SQL

 • Kierowanie zapytań do interfejsu API usługi Azure Cosmos DB SQL
 • Tworzenie złożonych zapytań za pomocą interfejsu API usługi Azure Cosmos DB SQL

Laboratorium: Paginowanie wyników zapytań wieloproduktowych za pomocą Azure Cosmos DB SQL API SDK

Laboratorium: Wykonanie zapytania za pomocą Azure Cosmos DB SQL API SDK

Laboratorium:

Moduł 6: Definiowanie strategii indeksowania dla Azure Cosmos DB SQL API oraz jej implementacja

 • Definiowanie indeksów w Azure Cosmos DB SQL API
 • Dostosowywanie indeksów w Azure Cosmos DB SQL API

Laboratorium: Przegląd domyślnej polityki indeksowania kontenera Azure Cosmos DB SQL API z wykorzystaniem portalu

Laboratorium: Konfiguracja polityki indeksowania kontenera Azure Cosmos DB SQL API za pomocą portalu

Moduł 7: Integracja Azure Cosmos DB SQL API z usługami Azure

 • Wykorzystanie kanału zmian Azure Cosmos DB SQL API przy użyciu SDK
 • Obsługa zdarzeń za pomocą Azure Functions i kanału zmian Azure Cosmos DB SQL API
 • Przeszukiwanie danych Azure Cosmos DB SQL API za pomocą Azure Cognitive Search

Laboratorium: Archiwizacja danych Azure Cosmos DB SQL API przy użyciu Azure Functions

Laboratorium: Przetwarzanie zdarzeń kanału zmian przy użyciu Azure Cosmos DB SQL API SDK

Laboratorium: Archiwizacja danych przy użyciu Azure Functions i Azure Cosmos DB SQL API

Moduł 8: Wdrażanie strategii modelowania i partycjonowania danych dla Azure Cosmos DB SQL API

 • Modelowanie i partycjonowanie danych w Azure Cosmos DB
 • Optymalizowanie baz danych przy użyciu zaawansowanych wzorców modelowania dla Azure Cosmos DB

Laboratorium: Pomiar wydajności dla podmiotów-klientów

Laboratorium: Zaawansowane wzorce modelowania

Moduł 9: Projektowanie i implementacja strategii replikacji dla Azure Cosmos DB SQL API

 • Konfiguracja replikacji i zarządzanie pracą w trybie awaryjnym w Azure Cosmos DB
 • Wykorzystanie modeli spójności w Azure Cosmos DB SQL API
 • Konfiguracja zapisu wieloregionalnego w Azure Cosmos DB SQL API

Laboratorium: Konfiguracja modeli spójności za pomocą portalu oraz Azure Cosmos DB SQL API SDK

Laboratorium: Nawiązywanie połączeń z różnymi regionami za pomocą Azure Cosmos DB SQL API SDK

Laboratorium: Podłączenie do konta do zapisu wieloregionalnego za pomocą Azure Cosmos DB SQL API SDK

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Dystrybuować dane w różnych regionach geograficznych,
 • Określić zasady automatycznego przełączania awaryjnego,
 • Wykonać ręcznie przełączanie awaryjne,
 • Skonfigurować domyślny model spójności,
 • Zmienić model spójności dla poszczególnych sesji,
 • Skonfigurować zapis wieloregionalny w SDK,
 • Stworzyć niestandardowe zasady rozwiązywania konfliktów.

Moduł 10: Optymalizacja wydajności zapytań w Azure Cosmos DB SQL API

 • Wybieranie indeksów w Azure Cosmos DB SQL API
 • Optymalizacja zapytań w interfejsie SQL API Azure Cosmos DB
 • Wdrożenie zintegrowanej pamięci podręcznej

Laboratorium: Optymalizacja polityki indeksowania Azure Cosmos DB SQL API dla typowych operacji

Laboratorium: Optymalizacja polityki indeksowania Azure Cosmos DB SQL API dla określonego zapytania

Moduł 11: Administracja i monitorowanie zadań dla rozwiązania Azure Cosmos DB SQL API

 • Pomiar wydajności w Azure Cosmos DB SQL API
 • Monitorowanie odpowiedzi i zdarzeń za pośrednictwem Azure Cosmos DB SQL API
 • Implementacja kopii zapasowej i przywracania dla Azure Cosmos DB SQL API
 • Wdrożenie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa w Azure Cosmos DB SQL API

Laboratorium: Rozwiązywanie problemów z aplikacją przy użyciu Azure Cosmos DB SQL API SDK

Laboratorium: Wykorzystanie Azure Monitor do przeprowadzenia analizy konta Azure Cosmos DB SQL API

Laboratorium: Odzyskiwanie bazy danych lub kontenera za pomocą punktu przywracania

Laboratorium: Przechowywanie kluczy konta Azure Cosmos DB SQL API w usłudze Azure Key Vault

Moduł 12: Zarządzanie rozwiązaniem Azure Cosmos DB SQL API z wykorzystaniem praktyk DevOps

 • Pisanie skryptów dla Azure Cosmos DB SQL API
 • Tworzenie szablonu zasobów dla Azure Cosmos DB SQL API

Laboratorium: Dostosowanie wydajności przy użyciu skryptu Azure CLI

Laboratorium: Tworzenie kontenera Azure Cosmos DB SQL API z wykorzystaniem szablonów Azure Resource Manager

Moduł 13: Tworzenie konstrukcji programistycznych server-side w Azure Cosmos DB SQL API

 • Tworzenie transakcji wielopozycyjnych za pomocą interfejsu SQL API Azure Cosmos DB
 • Rozszerzenie funkcjonalności zapytań i transakcji w interfejsie SQL API Azure Cosmos DB

Laboratorium: Wdrożenie, a następnie użytkowanie UDF za pomocą SDK

Laboratorium: Tworzenie procedury składowanej za pomocą Portalu Azure

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Stworzyć własną procedurę składowaną,
 • Cofnąć transakcję procedury składowanej,
 • Utworzyć UDF,
 • Tworzyć wyzwalacze przed* i po* (pre-* and post-* triggers).

Tagi:

Intermediate Azure Microsoft Deweloper Padnij! Lecą gadżety Mikołaj 2023

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

4 d
(Łącznie 32 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie