Autoryzowane szkolenia MicrosoftPL 200T00 Microsoft Power Platform Functional Consultant

Co zawiera cena?

3 890 zł netto *

3 890 zł netto * Online

4 390 zł netto *

4 390 zł netto * Online

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Szkolenie prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft (MCT)

Autoryzowane materiały szkoleniowe dostępne w platformie MS Learn

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

Voucher MCP w promocyjnej cenie  ?

+459 zł netto  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 5.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Microsoft Power Platform umożliwia organizacjom automatyzację procesów biznesowych, tworzenie własnych, rozbudowanych aplikacji oraz lepszą i szybszą komunikację z klientami. Uczestnicy szkolenia nauczą się odkrywać nowe możliwości, gromadzić informacje dotyczące wymagań, angażować ekspertów i interesariuszy, tłumaczyć wymagania i konfigurować rozwiązania oraz aplikacje Microsoft Power Platform. Microsoft Power Platform składa się z czterech kluczowych produktów: Power Apps, Power Automate, Power BI oraz Power Virtual Agents.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Nawiązać współpracę z organizacją w celu zgromadzenia wymagań i wdrożenia rozwiązań Microsoft Power Platform,
 • Zbudować aplikacje oparte na modelach, aplikacje typu canvas i aplikacje portalowe,
 • Tworzyć przepływy Power Automate,
 • Zaprojektować prosty chatbot z wykorzystaniem Power Virtual Agents,
 • Analizować dane za pomocą wizualizacji Power BI i pulpitów nawigacyjnych.

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku informatyka lub student,
 • Praktyczna znajomość Microsoft Power Platform i jej kluczowych komponentów,
 • Znajomość Microsoft Dataverse (lub ogólna wiedza na temat modelowania danych) i koncepcji bezpieczeństwa.

SZKOLENIE PROWADZONE JEST W JĘZYKU POLSKIM, MATERIAŁY W JĘZYKU ANGIELSKIM


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do Microsoft Power Platform

Wiedza na temat Microsoft Power Platform i jej czterech kluczowych komponentów: Power Apps, Power Automate, Power BI oraz Power Virtual Agents.

 • Informacje dotyczące Microsoft Power Platform

Laboratorium: Walidacja środowiska laboratoryjnego

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Zidentyfikować kluczowe komponenty Microsoft Power Platform

Moduł 2: Praca z Dataverse

Wiedza na temat tworzenia modelu danych w Microsoft Dataverse, w tym importowanie danych, stosowanie raportowania tabelarycznego oraz konfigurowanie zabezpieczeń. Tworzenie prostej wersji Sztucznej Inteligencji (AI) za pomocą AI Buildera.

 • Praca z tabelami
 • Rodzaje danych i ich zachowanie
 • Konfiguracja ustawień bezpieczeństwa

Laboratorium: Tworzenie aplikacji

Laboratorium: Tworzenie tabel i kolumn

Laboratorium: Tworzenie relacji

Laboratorium: Dodatkowe właściwości tabel

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Rozumieć funkcjonowanie tabel, kolumn, wierszy i relacje,
 • Skonfigurować model danych w Dataverse,
 • Pracować w środowisku centrum administracyjnego Microsoft Power Platform.

Moduł 3: Tworzenie aplikacji opartych na modelach za pomocą Power Apps

Wartość biznesowa aplikacji Power Apps opartych na modelach. Uczestnicy kursu dowiedzą się jak skonfigurować i zaprojektować aplikację, uwzględniając doświadczenie użytkownika.

 • Tworzenie bloków aplikacji model-driven apps (opartych na modelu)
 • Projektowanie model-driven apps
 • Formatka i widok

Laboratorium: Modyfikacja widoków

Laboratorium: Modyfikacja formatki

App designer (Projektant aplikacji)

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Zarządzać połączeniami w Power Apps,
 • Stworzyć aplikację Power Apps opartą na modelu,
 • Zaprojektować "doświadczenie użytkownika" aplikacji.

Moduł 4: Tworzenie aplikacji typu canvas za pomocą Power Apps

 • Studio Power Apps
 • Możliwości aplikacji typu canvas
 • Doświadczenie użytkownika

Laboratorium: Tworzenie aplikacji typu canvas

Laboratorium: Praca z danymi i serwisami

Laboratorium: Doświadczenie użytkownika

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Zbudować aplikację Power Apps typu canvas,
 • Skonfigurować "doświadczenia użytkownika" w aplikacji typu canvas,
 • Zrozumieć elementy składowe aplikacji typu canvas.

Moduł 5: Tworzenie portali za pomocą Power Apps

Wartość biznesowa portali Power Apps Wiedza dotycząca sposobu uzyskiwania dostępu do danych Dataverse w portalu i jak działa uwierzytelnianie w portalu.

 • Budowa portali Power Apps
 • Uzyskanie dostępu do Microsoft Dataverse w portalu
 • Uwierzytelnianie i zarządzanie użytkownikami

Moduł 6: Wprowadzenie do automatyzacji

Wiedza na temat reguł biznesowych i kiedy można je stosować. Wiedza dotycząca Power Automate.

 • Reguły biznesowe
 • Wiedza dotycząca Power Automate

Laboratorium: Konfiguracja nowej reguły biznesowej

Laboratorium: Tworzenie security roles (role zabezpieczeń)

Laboratorium: Tworzenie użytkowników

Laboratorium: Zaawansowane reguły biznesowe

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Stworzyć użytkowników i przypisać role zabezpieczeń,
 • Stworzyć i skonfigurować role zabezpieczeń,
 • Stworzyć i skonfigurować zaawansowane reguły biznesowe.

Moduł 7: Tworzenie przepływu w Power Automate

 • Podstawy przepływów w chmurze
 • Triggers (wyzwalacze)
 • Działanie

Laboratorium: Tworzenie przepływu

Laboratorium: Tworzenie approval flow

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Stworzyć przepływ w chmurze,
 • Zrozumieć podstawy przepływów w chmurze,
 • Korzystać z triggers (wyzwalacze) i actions (akcje).

Moduł 8: Tworzenie przepływów pulpitu w Power Automate

Wiedza dotycząca desktop flows (przepływów pulpitu) i ich tworzenia. Sposoby wykorzystywania przepływów pulpitu, jak korzystać z process advisor (doradca procesowy) w celu usprawnienia przepływu pracy.

 • Tworzenie przepływów pulpitu
 • Korzystanie z przepływów pulpitu
 • Doradca procesowy

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Zrozumieć wartość przepływów pulpitu,
 • Określić kiedy należy stosować przepływy pulpitu i jak wykorzystać w tym celu process advisor.

Moduł 9: Tworzenie przepływów procesów biznesowych

 • Dlaczego warto stosować przepływy procesów biznesowych
 • Korzystanie z projektanta przepływu procesów biznesowych
 • Automatyzacja przepływu procesów biznesowych

Laboratorium: Tworzenie przepływu procesów biznesowych z rozgałęzieniami

Laboratorium: Tworzenie przepływu procesów biznesowych

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Utworzyć przepływ procesów biznesowych,
 • Korzystać z projektanta przepływu procesów biznesowych,
 • Zautomatyzować przepływ procesów biznesowych.

Moduł 10: Tworzenie chatbota z Power Virtual Agents

Wiedza dotycząca automatyzacji interakcji z klientami za pomocą chatbota z wykorzystaniem Power Virtual Agents.

 • Utworzyć chatbot
 • Konfiguracja wątków
 • Automatyzacja i integracja
 • Konfiguracja podmiotów
 • Testowanie i uruchamianie chatbota

Laboratorium: Tworzenie chatbota

Moduł 11: Analiza danych za pomocą Power Bi

Wiedza dotycząca pracy z Power BI Desktop i Power BI Service w celu analizy danych i tworzenia wizualizacji.

 • Opcja raportowania tabelarycznego w Dataverse
 • Korzystanie z wykresów i pulpitów nawigacyjnych w Dataverse
 • Rozpoczęcie pracy z Power BI
 • Modelowanie danych w Power BI
 • Tworzenie wizualizacji i pulpitów nawigacyjnych
 • Publikowanie i udostępnianie w Power BI

Laboratorium: Tworzenie chatbota

Moduł 12: Składając to wszystko w całość

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak wykorzystać umiejętności Functional Consultant w projektach związanych z Microsoft Power Platform. Dowiedzą się również, jak wykorzystywane są rozwiązania w Microsoft Power Platform oraz zostaną zapoznani z podstawami AI Builder.

 • Stosowanie rozwiązań
 • Al Builder
 • Umiejętności Functional Consultant

Laboratorium: Budowanie wykresów

Laboratorium: Tworzenie pulpitów nawigacyjnych

Laboratorium: Delete data

Laboratorium: Tworzenie szablonu Word

Laboratorium: Tworzenie szablonu Excel

Laboratorium: Wykrywanie duplikatów

Laboratorium: Import danych

Laboratorium: Eksport danych

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Zrozumieć, jak łączą się koncepcje poruszane na kursie,
 • Zarządzać rozwiązaniami w Microsoft Power Platform,
 • Korzystać z narzędzi AI Builder do tworzenia i zarządzania modelami,
 • Wykorzystywać umiejętności Functional Consultant.

Tagi:

Intermediate Microsoft Konsultant funkcjonalny Microsoft Power Platform Padnij! Lecą gadżety

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie