Angular - programowanie aplikacji www

Co zawiera cena?

3 490 zł netto *

3 490 zł netto * Online

3 990 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

Lunch i przerwy kawowe

-

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 4.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Szkolenie poświęcone programowaniu w Angular, jednym z najpopularniejszych ostatnio fremeworków od Google.

Wymagania:

Znajomość HTML, CSS, JavaScript (poziom ES6 z OOP) lub udział w szkoleniu 55320 lub równoważnym.


Harmonogram szkolenia

Moduł 1: Instalacja narzędzi pracy

 • Instalacja node.js (wybór wersji LTS vs Current)
 • Instalacja Visual Studio Code (lub Visual Studio Community)

Moduł 2: Praca z platformą node.js

 • Opis działania
 • Instalacja bibliotek
 • Wersje bibliotek i zależności pomiędzy nimi
 • Debugowanie kodu
 • Praca z plikami i katalogami
 • Projekt WebApi i zarządzanie obsługą żądań

Moduł 3: Projekt pierwszej aplikacji: demonstracja podstaw struktury projektu

 • Założenie projektu
 • Dodanie frameworka Angular do projektu
 • Wyjaśnienie składowych wzorca MVC (model, widok, kontroler)
 • Utworzenie modelu danych
 • Utworzenie pliku HTML oraz szablonu
 • Pojęcie komponentu i dodanie funkcji do komponentu w projekcie
 • Dwukierunkowy mechanizm uaktualniania danych
 • Dodanie mechanizmu filtrowania i dodawania zadań w aplikacji

Moduł 4: Projekt drugiej aplikacji - demonstracja języka TypeScript

 • Założenie projektu
 • Praca z typami danych (boolean, tekst, liczby, tablice)
 • Praca z obiektami (klasa, adnotacja typu, krotka, typy indeksowane)
 • Metody w klasach (z parametrami, zwracające wartości, funkcja strzałki)
 • Akcesory w klasach oraz dziedziczenie klas
 • Praca z modułami (import, export, modyfikatory dostępu w klasach)

Moduł 5: Project trzeciej aplikacji: „sklep”

 • Założenie projektu frontend
 • Utworzenie struktury katalogów
 • Wybór sposobu stylowania – css (np. bootstrap), lass, sass
 • Utworzenie usługi RESTful
 • Projekt modelu danych (z fikcyjnym źródłem danych)
 • Projekt szablonu, komponentu i modułu aplikacji
 • Wizualizacja danych w widoku (stronie)
 • Implementacja koszyka na zakupy
 • Implementacja routingu
 • Uwierzytelnianie użytkowników (admin, klient)

Moduł 6: Projekt czwartej aplikacji: - demonstracja możliwości frameworka

 • Znaczniki w dokumencie HTML
 • Konfiguracja projektu i kompilatora TypeScript
 • Programowanie modelu oraz repozytorium modelu
 • Jednokierunkowe dołączanie danych
 • Dyrektywy ngSwitch, ngIf, ngFor oraz inne dokładniej
 • Tworzenie formularza HTML z weryfikacją oraz formularza opartego o model
 • Utworzenie dyrektywy atrybutu
 • Utworzenie dyrektywy strukturalnej
 • Użycie własnych potoków do transformacji danych
 • Użycie potoków wbudowanych
 • Użycie mechanizmu wstrzykiwania zależności
 • Zależność w potoku i dyrektywie
 • Utworzenie własnego modułu funkcjonalnego
 • Obsługa asynchronicznych żądań
 • Konfiguracja routingu
 • Parametry trasy routingu
 • Znaki wieloznaczne
 • Nawigacja

Tagi:

Angular Deweloper Programowanie

 


Najbliższe terminy:

24 czerwca 2024 r. - Online

Długość szkolenia

5 d (Łącznie 40 h)

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie