Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie, gdzie uczestnicy zapoznają się z konfiguracją oraz zasadami wykonywania zadań konfiguracji baz danych w SQL Server 2008 R2. Szkolenie przedstawia zagadnienia poprawnego tworzenia, konfigurowania i utrzymania baz danych, obiektów z nimi powiązanych oraz danych użytkowników.

Wymagania:

 • znajomość administracji Windows Server,
 • umiejętność pracy z kodem w języku Transact-SQL,
 • rozumienie koncepcji działania transakcyjnych baz danych.

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnik będzie potrafił:

 • wykonywać zadania tworzenia i konfiguracji baz danych,
 • monitorować i utrzymywać ciągłość działania baz danych,
 • realizować podstawową optymalizację wydajności zapytań,
 • tworzyć i modyfikować indeksy dla różnych rodzajów tabel i danych.

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie nie jest związane z żadną ścieżką certyfikacji.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do SQL Server i jego narzędzi

 • Wprowadzenie do platformy SQL Server
 • Praca z narzędziami SQL Server
 • Konfigurowanie usług SQL Server

LAB: Wprowadzenie do SQL Server i jego narzędzi

Moduł 2: Praca z typami danych

 • Korzystanie z typów danych
 • Praca z typami znakowymi
 • Konwersja typów danych
 • Praca ze specjalizowanymi typami danych

LAB: Praca z typami danych

Moduł 3: Projektowanie i wdrażanie tabel

 • Projektowanie tabel
 • Praca z schematami
 • Tworzenie i zmiana struktury tabel

LAB: Projektowanie i wdrażanie tabel

Moduł 4: Projektowanie i wdrażanie widoków

 • Wprowadzenie do widoków
 • Tworzenie i zarządzanie widokami
 • Rozważania wydajności dla widoków

LAB: Projektowanie i wdrażanie widoków

Moduł 5: Planowanie indeksowania w serwerze SQL

 • Pojęcia podstawowe indeksowania
 • Typy danych i indeksów
 • Indeksy proste i złożone

LAB: Planowanie indeksowania serwera SQL

Moduł 6: Wdrażanie struktur tabel w serwerze SQL

 • Struktury tabel
 • Praca z indeksami klastrowymi
 • Skuteczne projektowanie indeksów klastrowych

LAB: Realizacja struktur tabel w serwerze SQL

Moduł 7: Odczyt planów wykonania

 • Główne koncepcje planów wykonania
 • Elementy wspólne planów wykonania
 • Praca z planami wykonania

LAB: Odczyt planów wykonania

Moduł 8: Poprawa wydajności poprzez użycie indeksów nieklastrowych

 • Skuteczne projektowanie indeksów nieklastrowych
 • Realizacja indeksów nieklastrowych
 • Korzystanie z Database Engine Tuning Advisor

LAB: Poprawa wydajności poprzez indeksy nieklastrowe

Moduł 9: Projektowanie i wdrażanie procedur składowanych

 • Wprowadzenie do procedur składowanych
 • Praca z procedurami składowanymi
 • Realizacja sparametryzowanych procedur składowanych
 • Kontrolowanie kontekstu wykonania

LAB: Projektowanie i wdrażanie procedur składowanych

Moduł 10: Łączenie danych w tabelach

 • Użycie instrukcji MERGE
 • Realizacja typów tabel
 • Korzystanie z typów tabeli jako parametrów

LAB: Scalanie danych w tabelach

Moduł 11: Tworzenie aplikacji o dużej konkurencyjności

 • Wprowadzenie do transakcji
 • Wprowadzenie do blokad
 • Zarządzanie blokowaniem
 • Poziomy izolacji transakcji

LAB: Tworzenie aplikacji o dużej konkurencyjności

Moduł 12: Obsługa błędów w kodzie T-SQL

 • Projektowanie obsługi błędów T-SQL
 • Realizacja obsługi błędów T-SQL
 • Realizacja strukturyzowanej obsługi błędów

LAB: Obsługa błędów w T-SQL

Moduł 13: Projektowanie i wdrażanie funkcji zdefiniowanych przez użytkownika

 • Projektowanie i wdrażanie funkcji skalarnych
 • Projektowanie i wdrażanie funkcji tabelarycznych
 • Wymagania realizacji funkcji
 • Alternatywy dla funkcji

LAB: Projektowanie i wdrażanie funkcje zdefiniowanych przez użytkownika

Moduł 14: Zapewnienie integralności danych za pomocą ograniczeń

 • Wymuszanie integralności danych
 • Wdrażanie integralności domeny
 • Wdrażanie integralności encji i referencji

LAB: Zapewnienie integralności danych poprzez ograniczenia

Moduł 15: Reagowanie na modyfikacje danych przez wyzwalacze

 • Projektowanie wyzwalaczy DML
 • Realizacja wyzwalaczy DML
 • Zaawansowane pojęcia wyzwalania

LAB: Reagowanie na modyfikacje danych przez wyzwalacze

Moduł 16: Wdrażanie kodu zarządzanego w SQL Server

 • Wprowadzenie do integracji CRL
 • Importowanie i konfiguracja apletów
 • Wdrożenie integracji CRL

LAB: Wdrażanie kodu zarządzanego w SQL Server

Moduł 17: Przechowywanie danych XML w serwerze SQL

 • Wprowadzenie do XML i schematów XML
 • Przechowywanie danych XML i schematów w serwerze SQL
 • Realizacja typu danych XML

LAB: Przechowywanie danych XML w SQL Server

Moduł 18: Zapytania danych XML

 • Korzystanie z T-SQL dla XML
 • Pierwsze kroki w XQuery
 • Dzielenie danych XML

LAB: Zapytania danych XML

Moduł 19: Praca z danymi przestrzennymi

 • Wprowadzenie do danych przestrzennych
 • Praca z typami danych przestrzennych
 • Korzystanie z danych przestrzennych w aplikacjach

LAB: Praca z danymi przestrzennymi

Moduł 20: Praca z zapytaniami i indeksami Full-Text

 • Wprowadzenie do indeksowania Full-Text
 • Realizacja indeksów Full-Text w serwerze SQL
 • Praca z zapytaniami Full-Text

LAB: Praca z indeksami i zapytaniami Full-Text


Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie