Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20762 Rozwój baz danych Microsoft SQL Server 2016

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy i praktycznego doświadczenia w budowaniu oraz programowaniu logiki baz danych SQL Server 2016. Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów IT, którzy chcą biegle posługiwać się SQL Server 2016.

Wymagania:

 • Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows
 • Znajomość języka Transact SQL
 • Praktyczna znajomość relacyjnych baz danych

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • Opracować i wdrożyć tabele
 • Opisać zaawansowane wzory tabel
 • Opracować i wdrożyć procedury przechowywania
 • Opracować i wdrożyć funkcje zdefiniowane przez użytkownika

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1 Wprowadzenie do programowania baz danych

 • Wprowadzenie do platformy SQL Server
 • Narzędzia wykorzystywane w pracy z SQL Server

Moduł 2 Projektowanie i tworzenie tabel

 • Projektowanie tabel
 • Typy danych
 • Praca ze schematami
 • Tworzenie i modyfikowanie tabel

Moduł 3 Zaawansowane projekty tabel

 • Partycjonowanie danych
 • Kompresja danych
 • Tabele tymczasowe

Moduł 4 Zapewnienie spójności danych przez ograniczenia

 • Wymuszanie integralności danych
 • Wdrożenie spójności domenowej
 • Wdrożenie spójności encji i integralności referencyjnej

Moduł 5 Wprowadzenie do indeksowania

 • Podstawowe pojęcia indeksowania
 • Typy danych i indeksy
 • Indeksy jednokolumnowe i złożone

Moduł 6 Projektowanie zoptymalizowanych strategii indeksowania

 • Indeksy przykrywające zapytanie
 • Zarządzanie indeksami
 • Plany wykonawcze
 • Używanie DTE

Moduł 7 Indeksy typu Columnstore

 • Wprowadzenie do indeksów typu Columnstore
 • Tworzenie indeksów typu Columnstore
 • Praca z indeksami typu Columnstore

Moduł 8 Projektowanie i wdrożenie widoków

 • Wprowadzenie do budowania widoków
 • Tworzenie i zarządzanie widokami
 • Wydajność zapytań bazujących na widokach

Moduł 9  Projektowanie i implementacja procedur składowanych

 • Wprowadzenie do procedur składowanych
 • Praca z procedurami składowanymi
 • Implementacja parametryzowanych procedur składowanych
 • Kontrola kontekstu wykonywania

Moduł 10 Projektowanie i wdrażanie funkcji tworzonych przez użytkownika

 • Przegląd funkcji
 • Projektowanie i wdrażanie funkcji skalarnych
 • Projektowanie i wdrażanie funkcji tablicowych
 • Zagadnienia dotyczące funkcji wykonawczych
 • Alternatywne rozwiązania

Moduł 11 Reagowanie na modyfikacje danych poprzez wyzwalacze (Triggers)

 • Projektowanie wyzwalaczy DML
 • Wdrażanie wyzwalaczy DML
 • Zaawansowane zastosowania wyzwalaczy

Moduł 12 Praca z tabelami pamięciowymi

 • Tworzenie tabel typu in-memory
 • Procedury natywne

Moduł 13 Wdrażanie kodu zarządzanego w SQL Server

 • Wprowadzenie do integracji SQL CLR
 • Importowanie i konfiguracja bibliotek
 • Wdrożenie integracji SQL CLR

Moduł 14 Przechowywanie i odpytywanie danych XML w SQL Server

 • Wprowadzenie do XML i schematów XML
 • Przechowywanie danych XML i schematów w SQL Server
 • Wdrożenie typu danych XML
 • Wykorzystanie T-SQL do pracy z danymi XML
 • Wprowadzenie do XQuery

Moduł 15 Praca z danymi przestrzennymi

 • Wprowadzenie do danych przestrzennych
 • Praca z typami danych przestrzennych w SQL Server
 • Wykorzystanie danych przestrzennych w aplikacjach

Moduł 16 Przechowywanie i odpytywanie dużych danych binarnych i tekstowych w SQL Server

 • Rozważania dotyczące dużych danych binarnych
 • Praca z FILESTREAM
 • Używanie wyszukiwania pełno tekstowego

Moduł 17 Współbieżność serwera SQL

 • Współbieżności i transakcje

Moduł 18 Wydajność i monitoring

 • Rozszerzone zdarzenia
 • Praca z rozszerzonymi zdarzeniami
 • Statystyki zapytań
 • Optymalizacja baz danych
 • Metryka

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie